BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: Kovas, 2010

Anoniminės teisybės iškreiptos formos

2010-03-02

Vienam gerbiamam Lietuvos Respublikos Seimo nariui viešumoje tenka aiškintis dėl to, kad neva „užsiundė” tikrintojus ant vienos įmonės. Nežinau užsiundė ar ne, bet kaip skelbiama, jis persiuntė anoniminius skundus kontroliuojančioms institucijoms. Jos gi pasielgė kaip įprasta: jei rašo, o ypač valdžia ar bent kažkas iš valdžios - reikia reaguoti.

Nenoriu kalbėti apie konkrečią įmonę, konkretų anoniminį skundą, konkretaus Seimo nario laišką ir konkrečių kontroliuojančių institucijų elgesį.

Tačiau problema yra sisteminė ir verta dėmesio. Akivaizdu, kad anoniminiai skundai yra naudojami kaip priemonė susidoroti su konkurentais. Akivaizdu, kad kuo geresnius ryšius palaikai su bet kuo iš valdžios ar biurokratijos, tuo daugiau šansų, kad tokia „konkurencijos” priemonė bus veiksminga.

Praktika bloga. Ją reikia baigti. Priminsiu, kad Seimas jau pradėjo svarstyti mano pateiktą Viešojo administravimo įstatymo projektą, numatantį svarbius pokyčius, kurie be kita ko leistų išvengti bėdų ir nesusipratimų visiems, kurie įsipynė į nuskambėjusią istoriją ar pakliūna į panašias situacijas.

Visų pirma, numatoma, kad anoniminis skundas savaime nėra pagrindas pradėti tyrimą, kuris neišvengiamai taptų našta tikrinamam verslui. Tyrimas pagal anoniminį skundą yra išimtis, o ne taisyklė.

Kontroliuojanti institucija gali ir turi reaguoti į skundus iš šalies, savo iniciatyva gali rinkti informaciją, tačiau anoniminio skundo prieš konkrečią įmonę atveju kontroliuojančios institucijos vadovas privalo papildomai motyvuoti, kodėl būtent tokio skundo pagrindu pradedamas tyrimas.  Toks motyvuotas sprendimas turi būti pirmas dokumentas, pateikiamas tikrinamai įmonei prieš pradedant ją tikrinti, o tikrinamasis turi teisę ginčyti šį sprendimą.

Taip pat (nors pastarojoje istorijoje tai lyg ir nebuvo aktualu) kontroliuojanti institucija įpareigota savo iniciatyva nepranešinėti apie tyrimą iki tol, kol nustatys faktus. Tai įtvirtinta, vėlgi, siekiant užkirsti kelią nelegaliai kovai prieš konkurentus ir jų reputacijos menkinimui kontroliuojančių institucijų pagalba.

Įstatymas Seime, tikiuosi, bus priimtas netrukus. Kartu su kitais pakeitimais, tai bus svarbus posūkis link geresnių sąlygų verslui ir nerepresinės verslo kontrolės sampratos. Tikiuosi, kad tai padės toms kontroliuojančioms institucijoms, kurios nori elgtis civilizuotai ir užkirs kelią toms, kurios nori pasiautėti ir parodyti savo galią.

P.S. Pridedu ištrauką iš minimo įstatymo projekto:

„11. Neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas atliekamas priežiūrą atliekančio subjekto iniciatyva, jeigu priežiūrą atliekančio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba įgaliojimus turintis kolegialus subjektas priima motyvuotą sprendimą atlikti šį patikrinimą, neplaninis patikrinimas atitinka neplaninių patikrinimų taisykles bei yra atliekamas šio straipsnio 12 dalyje nurodytu pagrindu. Priežiūrą atliekantis subjektas, pradėdamas neplaninį patikrinimą, pateikia tikrinamam ūkio subjektui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją.

12. Neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas gali būti atliekamas:

1) gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

2) turint informacijos ar kilus pagrįstiems įtarimams apie ūkio subjekto veiką, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

3) siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

4) jei neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato norminis teisės aktas.

13.  Neplaninis patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo atliekamas išimtiniais atvejais ir tik esant motyvuotam priežiūrą atliekančio subjekto vadovo, jo įgalioto asmens ar kolegialios priežiūrą atliekančio subjekto institucijos sprendimui dėl konkretaus anoniminio skundo tyrimo.

14. Informacija apie atliekamą patikrinimą neteikiama visuomenės informavimo priemonėms, kitiems nesusijusiems su patikrinimu asmenims, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus informacijos apie atliekamo patikrinimo faktą suteikimą, kai tai daroma ne priežiūrą atliekančio subjekto iniciatyva.

15. Ūkio subjektas šio ar kitų įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti priežiūrą atliekančio subjekto sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.”

 

Rodyk draugams