BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kam naudinga lenkus sukiršinti su Lietuva?

Kiekvienas konfliktas tarp kaimyninių tautų, tarp tos pačios valstybės tautinės daugumos ir mažumos yra nenaudingas nei visai visuomenei, nei tautinėms mažumoms, nes didėja neapykanta, nepasitikėjimas, apsunksta praktinių problemų sprendimas.

Tačiau dažniausiai yra tokių, kam tai naudinga. Kam naudinga, kad Lietuvos lenkai būtų pikti ant Lietuvos, Lietuvos valdžia ant Lenkijos, o Lenkijos valdžia – ant Lietuvos?

Pirmiausiai tai lenkų nacionalistiniams politikams Lietuvoje. Pareiški, kad lietuviai turi integruotis į Vilniaus kraštą (suprask, visi privalomai išmokti lenkiškai ir t.t.) ir tada gali vaidinti auką prieš savo rinkėjus, prieš Lenkijos politikus. Spėju, kad ir parama iš Lenkijos, ir rinkėjų balsai per rinkimus – beveik garantuotai bus labiau sukonsoliduoti į srautą būtent šio politiko naudai.

Dar tai naudinga Lenkijoje nacionalistiškai nusiteikusiems politikams. Po priešiškumo pasireiškimų galima ilgai žaisti tautiečių gelbėjimo korta ir sulaukti vietinių perdėm nacionalistinių pažiūrų tautiečių palankumo.

Naudinga ir analogiškiems Lietuvos nacionalistiškai nusiteikusiems politikams. Jie gali eskaluoti Lenkijos ir lenkų grėsmę ir po savo sparnu telkti tautiečius, tarp kurių – uolių nacionalistų irgi netrūksta. O jei dar tautininkišką partiją kaip tik galvoji atkurti – tai apskritai Lenkų rinkimų akcijos vadų karingi pareiškimai
yra tiesiog dovana.

Leisiu sau istorinį ekskursą (istorikai pataisys jei esu netikslus). Dar prieš karą Sovietų žvalgyba turėjo uždavinį palaikyti kuo didesnę įtampą tarp Lietuvos ir Lenkijos. Kiek žinoma, netgi Tautininkų partija iš Maskvos reguliarų finansavimą gaudavo. Kas galėtų paneigti, kad šiandien patiriama įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos vėlgi visų naudingiausia yra būtent Rusijai?

Kai kam naudingą neapykantos ugnį tarp tautų pakurstyti nesunku. Per pastaruosius metus pavyzdžių netrūko:

 • Lenkų rinkimų akcijos Lietuvoje vadovo šovinistiniai pareiškimai apie būtinybę lietuviams integruotis į Vilniaus kraštą;
 • Lietuvių politikų karštas priešinimasis, kad būtų realizuota žmogaus teisė į pavardės rašymą originalo kalba pase, jei tai rašoma lotyniško pagrindo rašmenimis. Nesvarbu, kad tai nesukels jokių žymesnių nesklandumų visuomenėje, nesvarbu, kad tai žymiai aktualiau yra netgi ne lenkams, lietuviams, kurie gyvena mišriose santuokose su germanų, skandinavų ar anglosaksų tautų atstovais ar šiose santuokose gimusiems vaikams;
 • Karinga Lenkijos, o kartais ir Lietuvos politikų povyza vienas kito atžvilgiu.

Tokiame fone tikėtis sklandaus bendradarbiavimo, racionalaus šveitimo problemų sprendimo (pavyzdžiui, kad Vilniaus krašte lietuviškos mokyklos nebūtų diskriminuojamos, o lenkiškose būtų gaunamas Lietuvoje būtinas išsilavinimas) tikėtis sunku. Visa tai tikrai nenaudinga ir geros valios bei sveiko proto žmonėms.

Išvada viena – sveiko proto reikia santykiams tarp tautų. Reikalaukime to iš kitų, o svarbiausia – elkimės taip patys.

Patiko (0)

Rodyk draugams

komentarai (71) | “Kam naudinga lenkus sukiršinti su Lietuva?”

 1.   Jau nebelaisvos rinkos institutas rašo:

  Gerbiamas ministre,

  Kadangi esate ne šiaip ministras, o teisingumo ministras, tai prašau pateikti oficialų (būtų gerai, jei tai pavyktų, na o jei ne – tai savo asmenišką) naujos redakcijos Švietimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalies išaiškinimą. Įstatyme tai skamba taip:

  30 straipsnio 8 dalis:

  8. Tradiciškai gausiai tautinių mažumų gyvenamuose rajonų centruose ir gyvenamosiose vietovėse, kuriose veikia kelios valstybine ir tautinių mažumų kalbomis mokymą vykdančios mokyklos arba viena valstybine ir tautinės mažumos kalba mokymą vykdanti mokykla, kuriose yra po vieną skirtingų mokymosi kalbų vienuoliktų klasių komplektą, jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) turi užtikrinti, kad vidurinio ugdymo programa bent vienoje mokykloje (bent vienoje klasėje) būtų įgyvendinama valstybine kalba (išskyrus gimtąją kalbą).

  Tai nėra kokio nors G. Songailos „pataisa“, o gerbiamų liberalų (ir tuo pačiu centristų) – Čapliko ir Liesio iniciatyva į įstatymo projektą įtrauktas papildymas. Būtent šis papildymas, o ne lietuvių kalbos egzamino suvienodinimas ar dėstomų dalykų lietuvių kalba skaičiaus išplėtimas (tai taip pat kėlė protestus, bet jų mąstas būtų žymiai mažesnis) sukėlė didžiausius protestus ir pasipiktinimą. Į pasaulį buvo pasiųsta žinia, kad Lietuvoje rengiamasi uždaryti pusę lenkiškų mokyklų (Lietuvos lenkų mokytojų sąjungos skaičiavimas – jei netikslus, tai reikėjo tą viešai visiems ir pademonstruoti!). Čia Jums tokios interpretacijos pavyzdėlis:

  W ramach tzw. optymalizacji sieci szkół w małych miejscowościach będą zamykane szkoły mniejszości narodowych, w tym szkoły polskie, i pozostawiane będą jedynie szkoły litewskie. Według litewskich Polaków, w efekcie liczba szkół polskich na Litwie zmniejszy się o połowę: z obecnych ok. 120 szkół polskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostanie ok. 60.
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/borusewiczwesprzemy-polakow-na-litwie,1,4227417,wiadomosc.html

  Jei skelbiama, kad Lietuvoje uždarys pusę lenkiškų mokyklų, tai jų ginti natūraliai stos visi lenkai Lietuvoje ir gyvenantys visur pasaulyje. Mūsų valdžios moterys ir vyrai nieko į tai neatsakė ir nesako iki pat šios dienos, tuo netiesiogiai patvirtindami kilusių baimių pagrįstumą. Pasakyti, kad „tai dezinformacija“, ir, nežiūrint į visus garsiai išsakomus nuogąstavimus, nieko po to nepaaiškinti apie tą 30.8 straipsnį, tai tas pats, kas pripažinti, kad su tokia straipsnio formuluote siejami rimti ketinimai. O visa lietuviška „kontrpropaganda“ ir diskursas viešojoje erdvėje visiškai 30.8 straipsnio problemą nutylėjo ir nutyli iki šiol. Jūs taip pat čia ne išimtis su savo mintimis šiame bloge…

  Tai čia apie taktiką ir sugebėjimą polemizuoti. O dabar apie pataisos esmę. Kad šis 30.8 straipsnis nelygiai traktuoja lietuviškas ir nelietuviškas mokyklas yra akivaizdu bet kam. Jei toks straipsnis bus kur nors apskųstas, tai vienintelis šansas Lietuvai išsisukti – tarptautinės teisės netobulumas ir daugelio tarptautinės teisės normų rekomendacinis, o ne imperatyvinis pobūdis. Bet kompromitacija garantuota bet kuriuo atveju. O greičiausiai - toks straipsnis bus pripažintas pažeidžiančiu tautinių mažumų teises ir jų mokyklų teisingo traktavimo principą. Tai, kad toks straipsnis galutiniame įstatymo variante liko – visiškas Lietuvos įstatymų leidybos brokas. Nieko gero tai nepasako apie seimo ir prezidentūros teisininkus. Apie politinę išmintį net nesinori kalbėti. Kad tai sukels pasipiktinimo audra ir Lietuva neturės jokių šansų įtikinamai apsiginti – buvo akivaizdu bet kam, kas seka Lietuvos ir Lenkijos santykių raidą, bei Vilnijos reikalus.

  30.8 straipsnis atsirado, kaip nervinga Liesio ir Čapliko reakcija į Vilniaus rajono tarybos sprendimą dėl mokyklų „optimizavimo“ (kai kursite bet kokią teisinę normą, tai visada pagalvokite, kaip ji bus realizuojama Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose). Kai valstybė nori sutaupyti grašius ten, kur taupyti negalima, tai tenka vėliau permokėti daug kartų… Vietoje to, kad detaliai sunorminti mokyklų jungimo, reorganizavimo ir pan. procedūras savivaldybėse, kuriose yra mokyklos ne tik lietuvių dėstomąja kalba – turėtų galioti maždaug toks principas – lietuviška mokykla jungiama su lietuviška, lenkiška – su lenkiška, jei daugiakalbė skaldoma – tai atitinkamos klasės jungiamos prie mokyklų ta pačia dėstomąja kalba, plius dar visokie kitokie niuansai turėtų būti aiškiai išrašyti. O vietoje to atsirado visiškas įstatyminis brokas, darantis gėdą Lietuvai. Apie žalą pats spręskite…

  Kad būtent 30.8 pasaulio lenkams atrodo, kaip didžiausia grėsmė ir neteisybė – pasiskaitykite šiose nuorodose (tai tik mažytė dalis to, kas buvo paskelbta):

  Na moje słowa zareagował ostrym sprzeciwem poseł Valentinas Stundys, przewodniczący Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Sejmu RL, który stwierdził, że zmniejszono wymóg kompletacji klas. Dodał, że „delegacja polska nie rozumie, co jest zapisane w ustawie”, bo status szkół mniejszości został utrzymany. W odpowiedzi przytoczyłem mu zapis art. 30 ust. 8 ustawy, w którym czarno na białym zapisano, że jeśli w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez mniejszość narodową zmniejszy się liczba uczniów poniżej wymaganych minimów, a będą istniały obok siebie choćby tylko jedna szkoła realizująca nauczanie w języku państwowym i jedna szkoła realizująca nauczanie w języku mniejszości narodowej, samorząd „musi zapewnić, by program nauczania przynajmniej w jednej z tych szkół był realizowany w języku państwowym”. Taki zapis oznacza – tłumaczyłem – że jeśli nawet będzie brakowało dzieci w szkole litewskiej, a nie będzie brakowało w szkole polskiej, to samorząd i tak będzie zobligowany zamknąć szkołę polską, a polscy rodzice zmuszeni do posłania swoich dzieci do szkoły litewskiej. Nic na to już nie odpowiedział szef litewskiej komisji oświaty.
  http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/litwini-tylko-asymilujemy

  Sejm Litwy za likwidacją polskich szkół
  [...]
  Litewski Sejm postanowił, że uczniowie polskich szkół na Litwie będą się uczyć po litewsku. Jeżeli ustawa wejdzie w życie większość polskich szkół czeka stopniowa likwidacja, a pozostałe będą musiały przejść częściowo na litewski język nauczania.[...]
  Polacy na Litwie obawiają się, że jeśli nowelizacja ustawy o oświacie wejdzie w życie, liczba szkół polskich w tym państwie może się zmniejszyć o połowę, a więc z obecnych 120 szkół polskich - zostanie około 60.[...]
  Dalia Grybauskaite zapowiedziała wczoraj, że ją zawetuje, jeśli stworzy ona gorsze warunki Polakom na Litwie w porównaniu z tymi, jakie mają Litwini w Polsce. [...]
  Sejm Litwy za likwidacją polskich szkół :: społeczeństwo :: Kresy.pl

  […]
  Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich. Jeśli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działają dwie szkoły: z litewskim językiem nauczania i polskim językiem nauczania, w chwili reorganizacji zamknięta zostanie szkoła polska, nawet jeśli uczy się w niej więcej uczniów niż w szkole litewskiej. Zapisów pogarszających sytuację szkół mniejszości narodowych jest w ustawie znacznie więcej. [...]
  W obronie polskich szkół na Litwie « Wirtualna Polonia

  […]
  Litewscy Polacy obawiają się, że jeśli proces dorzynania polskiej oświaty, któremu zielone światło zapala właśnie przyjęta ustawa, nie zostanie powstrzymany, to już niebawem liczba polskich szkół na Litwie zmniejszy się o połowę, a w perspektywie będzie ich jeszcze mniej.[...]
  wprowadzenie nauki przedmiotów po litewsku w klasach przygotowawczy oraz faworyzowanie szkół litewskich w miejscowościach, gdzie obok litewskiej działa również placówka oświatowa mniejszości narodowych.[...]
  Infopol :: Na Litwie zaczyna się dorzynanie polskiej oświaty

  wp.pl, dodano: 2011-03-30 (09:35)
  Litwa nie powinna utrudniać życia Polakom mieszkającym w tym kraju, uważa Marek Borowski - przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami Zagranicą. A prezydent Dalia Grybauskaite powinna zawetować nową ustawę oświatowa, która może doprowadzić do likwidacji polskich szkół na Litwie.

  I trzecia zmiana to ograniczenie liczby szkół, poprzez wprowadzenie nowych, wyższych norm liczby uczniów w szkole. Jeśli w danej miejscowości będą dwie szkoły, które nie spełnią tych norm - polska i litewska, to zlikwidowana zostanie polska. Czyli młodzież polska będzie musiała chodzić do szkoły litewskiej. To są te trzy zmiany i gdyby poprzestano tylko na tej pierwszej to w zasadzie nie byłoby problemu, mimo, że to zmiana na gorsze. Na gorsze w stosunku do tego, co było do tej pory. Nie powinno się tego robić, ponieważ jest zasadą, wynikającą również z konwencji o mniejszościach narodowych, że nie powinno się pogarszać stanu, który jest. Litwa nie powinna tego robić, ale gdyby tylko do tego ograniczały się te zmiany to uważam, że Polacy by to przełknęli i nie byłoby to takim problemem. Natomiast dalsze zmiany to już jest grubsza sprawa. Jeśli chodzi o maturę z języka litewskiego to oczywiście można wprowadzić taką zmianę, tylko trzeba dać czas na przygotowanie się uczniów do takiej matury. Zmiany ustawa wprowadza z 2013 rokiem i jeśli polscy uczniowie maja mieć takie same szanse, a o to ponoć chodzi Litwinom, to powinni mieć czas na dostosowanie się do tych nowych zasad. Przynajmniej kilka lat powinno trwać to zmienianie zasad. Ale tak nie jest. Jednak najpoważniejszą sprawą jest likwidacja polskich szkół.
  […]
  Trzeba przyjąć, że szkoły mniejszości nie mogą wypełniać takich norm jak szkoły zwykłe, przynajmniej nie wszystkie. Ta decyzja litewskiego sejmu wyraźnie narusza zasadę wzajemności postępowania wobec mniejszości. Polska Macierz Szkolna na Litwie oblicza, że ubędzie 60 szkół ze 120.
  [...]
  To aż połowa szkół, bardzo dużo…
  - To jest bardzo dużo. Może to jest czarnowidztwo, ale oni mają dane. Wiedzą ilu uczniów jest w poszczególnych szkołach, ile szkół wypełnia normy, więc nie mamy podstaw, żeby to podważyć.
  [...]
  http://polonia.wp.pl/title,Zlikwiduja-polowe-polskich-szkol-To-katastrofa,wid,13271233,wiadomosc.html

  [...]
  Najbardziej kontrowersyjna zmiana przewiduje tzw. optymalizację. Oznacza ona tyle, że w małych miejscowościach, gdzie są dwie szkoły - jedna z litewskim, a druga np. z polskim językiem nauczania - i jest w nich za mało uczniów, zamknięta zostanie szkoła mniejszości. Stanie się tak, bo zasada optymalizacji obowiązywać będzie tylko szkoły finansowane przez samorządy - a na garnuszkach gmin są właśnie placówki mniejszości, podczas gdy szkoły litewskie finansuje budżet państwa. Te pierwsze mają z tego powodu mniej pieniędzy, często niższy poziom i przyciągają mniej uczniów.

  Więcej… http://wyborcza.pl/1,76842,9350645,Z_Litwa_bedzie_gorzej.html#ixzz1J3tJqlSS
  http://wyborcza.pl/1,76842,9350645,Z_Litwa_bedzie_gorzej.html

  Litewski sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o oświacie, która może doprowadzić do upadku kilkudziesięciu polskich szkół na Litwie.
  [...]
  Trzecia, najbardziej kontrowersyjna zmiana przewiduje tzw. optymalizację sieci szkół. Oznacza ona tyle, że w małych miejscowościach, gdzie działają dwie szkoły - jedna z litewskim, a druga np. z polskim językiem nauczania - i jest w nich za mało uczniów, zamknięta zostanie szkoła mniejszości. A to dlatego, że zasada optymalizacji obowiązywać będzie tylko szkoły finansowane przez samorządy - na garnuszkach gmin są właśnie placówki mniejszości; szkoły litewskie finansuje budżet państwa. Te pierwsze mają przez to mniej pieniędzy, często niższy poziom nauczania i w związku z tym przyciągają mniej uczniów.

  Więcej… http://wyborcza.pl/1,75477,9272204,Polskie_szkoly_maja_mowic_po_litewsku.html#ixzz1HyyDZXW2
  Tas pats:
  Nowe prawo na Litwie: połowa polskich szkół może zostać zamknięta

  Lenkijos senato maršalka Borisevičius:

  - W ustawie wprowadza się taką sytuację, że jeżeli dwie szkoły w tej samej miejscowości nie wypełniają standardów, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, to będzie likwidowana szkoła mniejszościowa, oczywiście chodzi o polską szkołę - zwrócił uwagę marszałek.
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/borusewiczwesprzemy-polakow-na-litwie,1,4227417,wiadomosc.html

  Taip kad, vietoje to, kad kitus mokyti ir gėdinti, imkite tyliai (kad nereikėtų viešai raudonuoti) rengtis padaryto broko pataisymui. Ir įsidėmėkite, kokio pobūdžio klaidos būna skaudžiausios ir brangiausiai kainuoja. Pirma sėkmės sąlyga – neprisidirbti ten, kur tai nėra neišvengiama… Tikiuosi, kas suprasite.

 2.   romualdas rašo:

  Manau tai vienas paviršutiniškiausių autoriaus straipsnių per visą blogo istoriją.Lenkų tema Vilnijos krašte yra tokia daugiabriaunė ir jautri,kad jai sutelktą dėmesį privalo pastoviai demonstruoti ir realias darbais tai patvirtinti aukščiausia Lietuvos valdžia.Deja šito darbo neatliko nei vienas prezidentas,premjeras,valdanti partija,nei kita valstybės institucija per paskutinius du dešimtmečius.Jūs asmeniškai,kaip valdančios daugumos atstovas ir valdančios vyriausybės ministras turėtumėte siūlyti priemonių paketą galintį pagerinti nevienareikšmiškus tautinius santykius(neapsiribojant leopoldišku kvietimu:vaikai gyvenkime draugiškai).Savaime suprantama,kad norint tai atlikti,reikėtų dalyką išmanyti.Kita vertus,tai reikėtų daryti labai subtiliai.Neapgalvoto straipsnelio numetimas į viešą erdvę-siaubingai nesolidu.

 3.   dundukas rašo:

  noretusi kazka pasakyti protingo.. bet kadangi si tema smarkiai nuvalkiota.. arba bent jau pritempta… tai geriau nutylesiu.. :)

 4.   Remigijus Šimaųius rašo:

  Romualdai,

  supratau iš paties komentaro, kad kažko smarkiai neįvertinau šitaip pasakydamas savo taikdarišką nuomonę jautriu (ar sujautrintu) klausimu. Smarkiai nuo Jūsų gavau per galvą dėl neišmanymo. Galbūt ir teisingai, nes tikrai žinau nemažai, bet ne viską, o juo mažiau parašiau. Tačiau gal būtų galima gauti konkrečių pastebėjimų kur jau aš nusišnekėjau, arba ką nedovanotinai praleidau?

  Pagarbiai,

  Remigijus

 5.   romualdas rašo:

  P.Remigijau stebėdamas Jūsų kaip politiko kelią matau,kad didžiumą darbų atliekat išmaningai ir su atsakomybe(pirmiausia sau pačiam).Daug vilčių,kad ir ateityje daugiau darbuositės visuomenės,o ne savo gerovei.Todėl ir pasakau tiesiai šviesiai:tokiais jautriais klausimais(ypač kai rašo ministras) reikia ne nuomonių(kad ir taikdariškų) ir net ne siūlymų,o paties kruopščiausio darbo,kad tautiniai klausimai Vilnijos krašte ir Pietryčių Lietuvoje eitų geryn,o ne atvirkščiai.Neabejoju,kad žinote Vilniaus grąžinimo Lietuvai peripetijas,Armia Krajowa veiksmus,1944-48m.repatriacijos niuansus,1945-48m.mobilizacijos aprūpinant Vilniaus įmones bei įstaigas kadrais fiasko(kai dirbant NKVD-NKGB bei kitoms represinėms struktūroms netgi sumažintas planas buvo įvykdytas tik 2,8%),Smetonos elgesį neperkeliant Prezidentūros į Vilnių ir tai kaip Vilniuje iš 0,8% lietuvių 1931-iais padidėjo iki 57.8% 2001-iais.Ir dar daugybę dalykų,kurie santykiuose tarp lietuvių ir lenkų tautų paliko nevienareikšmiškus pėdsakus.
  Todėl žmonėms (visų tautybių) reikia darbų ir dar kartą darbų.Visos tos nuomonės be darbų varo vėžį.
  Greitesnis nuosavybės atstatymas būtų darbas.Galimybė statytis savininkui vienbutį namą savo žemėje arba miške būtų darbas(dabar turime siaubingai dvokiančią mėšlo krūvą,kuri vadinasi teritorijų planavimo įstatymu).Yra dar daug darbų,apie kuriuos ne blogo formate diskutuoti.

  Linkėdamas sėkmės.
  Linkėdamas sėkmės.

 6.   romualdas rašo:

  dvigubas sėkmių linkėjimas-tech.klaida.

 7.   lenkas rašo:

  Visada su malonumu skaitau gerb. Šimašiaus pamastymus. Su šia išvada irgi iš esmės sutinku. Tik norėčiau pažymėti, jog ne pavardžių rašymas yra didžiausia problema. Tai galbūt labiau simbolinis klausimas. Mums, Lietuvos lenkams, žymiai labiau rūpi mūsų mokyklų išsaugojimas. Ir būtent todėl priėmus naują Švietimo įstatymo redakciją taip aštriai sureagavo lenkų bendruomenė. Lietuvos lenkai surinko 60 tūkst. parašų prieš šį projektą (tai 1/3 visų Lietuvos lenkų, įskaitant ir naujagimius, ir pensininkus; galit prisiminti, kada paskutinį kartą lietuviai taip masiškai pasirašinėdavo už ar prieš ką nors?). Deja į juos ne tik nebuvo atsižvelgta, juos net nieks nepastebėjo. Žiniasklaidoje politikai Ir toliau teigia, jog įstatymui priešinasi tik „saujelė” lenkų nacionalistų. Gerb. Remigijau gal galėtumėt įvertinti šią situaciją teisėkūros skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo teisėkūros procese skatinimo prasme? Žiniasklaidoje nuolat tiražuojama nuomonė, jog lenkai priešinasi lietuvių kalbos mokymui (nors lenkiškų mokyklų bendruomenės jau n-metų prašo skirti daugiau pinigų būtent lietuvių kalbos pamokoms), nenori kelių papildomų dalykų mokytis lietuvių kalba. Iš tiesų tie keli papildomi dalykai (istorija, geografija)dėstomi lietuvių kalba mus nenudžiugino, nes tai reiškia, jog mažiau dalykų bus dėstoma lenkų kalba. Bet ne tame bėda. Problema tame, kad nesuprantama dėl ko taip daroma. Dėl geresnės integracijos? Bet visi tyrimai rodo jog problemų su integracija turi vyresnio amžiaus lenkai, jaunimas integruojasi puikiai: daro karjeras, dirba, pagal įstojusių į aukštąsias mokyklas procentą lenkiškų mokyklų abiturientai net nežymiai lenkia Lietuvos vidurkį. Dėl pariteto su Lenkija? OK, bet gal tada įveskim paritetą visose srityse: pavardžių rašyme, vietovardžių rašyme ir pan.? Bet esminė naujo įstatymo problema yra tai, kad jau 2013 m. lenkiškų mokyklų abiturientai turės laikyti tokį pat lietuvių kalbos egzaminą kaip lietuviškų mokyklų mokiniai, nors pastarieji šiam egzui ruošiami 12 metų, o lenkai ir rusai turės esminius programų skirtumus išlyginti per 2 metus. Kai antstoliams atsirado pareiga turėti aukštąjį išsilavinimą jiems buvo suteiktas 5 metų pereinamasis laikotarpis jam įgyti, Seimo nariai berods apie lenkų jaunimą geresnės nuomonės, nes 12 metų programą jie turės išmokti per 2 metus. Įvertinkit, Remigijau, tai kaip teisininkas? Ar tai nėra teisėtų lūkesčių bei lygiateisiškumo principo pažeidimas? Aš nekalbu apie egzų suvienodinimą, juos reikėjo suvienodinti ir tam niek neprieštarauja, o apie pereinamojo laikotarpio nebuvimą. Arba kitas įstatymo „perliukas“ – vietovėse kur egzistuoja tautinių mažumų ir lietuviška mokyklos, tuo atveju kai ne viena iš jų neturi reikiamo mokinių skaičiaus uždaroma bus… tik tautinių mažumų mokykla. Orwello neprimena? Visi žvėrys lygūs, bet… Du identiški, legaliai veikiantys subjektai, o reikalavimai – skirtingi. Įvertinkim ir tai, o tada pagalvokim, ar tikrai dėl lietuvių-lenkų santykių paaštrėjimo kalti tik nacionalistai. Man rodos, jog ir tautininkai, ir narodowcai tik pasinaudojo puikia proga uždirbti sau šiek tiek politinių taškų.

 8.   Jau nebelaisvos rinkos institutas rašo:

  Atsiliepdamas į “lenkas rašo” minti - “Bet esminė naujo įstatymo problema yra tai, kad jau 2013 m. lenkiškų mokyklų abiturientai turės laikyti tokį pat lietuvių kalbos egzaminą kaip lietuviškų mokyklų mokiniai, nors pastarieji šiam egzui ruošiami 12 metų, o lenkai ir rusai turės esminius programų skirtumus išlyginti per 2 metus.”
  Čia matome dar vieną nesusipratimą viešojoje erdvėje. Švietimo įstatymas nei tuos 2013 metus nurodo, nei iš vis liepia suvienodinti lietuvių kalbos egzamino reikalavimus. Naujajame Švietimo įstatyme, 30 str. 2 dalyje tik teigiama: “[...] Šiose mokyklose valstybinės lietuvių kalbos dalykas yra sudėtinė ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama ne mažiau laiko kaip gimtosios kalbos mokymui[...]“. Taigi - lietuvių kalbai - ne mažiau nei lenkų arba rusų kalbai. Ir tik tiek, jei kalbame apie įstatymą. Visos kitos su tuo susijusios naujovės - vienodas egzaminas, perėjimas prie jo nuo 2013 m., tai tik Švietimo ministro įsakymu įvestos naujovės. Panorėtų Vyriausybė, arba pats švietimo ministras, ir jau kitą savaitę galėtų paskelbti, kad prie vienodo egzamino bus pereinama ne 2013, o pvz., 2023 m., arba 2016 (tada ir lituanistai mokyklose nestresuotų). Bet nenori ministras taip pataisyti savo įsakymą. O dėmesys nukreipiamas į įstatymą, kurį pakeisti jau žymiai sunkiau…
  Na ir maloniai atkreipiu dėmesį į to paties autoriaus pastabą apie įstatymo „perliuką“. Su problema esame susipažinę… Galėčiau aktualizuoti informaciją, jei būtų toks pageidavimas, diskretiškai suformuluotas. šiaip ar taip - problema, kurios nepavyks išvengti…

 9.   to Jau nebelaisvos rinkos institutas rašo:

  o kaip gi tokiu atveju traktuoti naujo Švietimo įstatymo 38 str. 4 d.? Pagal ją net ir švietimo ministro įsakymas nukeliantis suvienodintus brandos egzus į 2013 m. yra neteisėtas, nes jie turi būti suvienodinti faktiškai nuo kitų metų.

 10.   Real Estate Lewes de rašo:

  granted, the Declaration of Independence was not written till well after Lexington and Concord.I believe their were in the early days of the Revolution, those who thought of themselves as Englishmen fighting for their rights as Englishmen-a sort of second English Civil war.

 11.   Free Music Websites rašo:

  Yup, I know already about all the best free music websites. Thanks for the post though

 12.   www.Alegro.pl rašo:

  I in addition to my pals were reading through the nice points found on the website while before long I got a horrible feeling I had not thanked the web site owner for those strategies. My men are actually joyful to study them and now have definitely been making the most of those things. Thank you for getting so kind and also for deciding on varieties of awesome subject areas millions of individuals are really wanting to be aware of. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 13.   escort in suzhou rašo:

  The quantity of top quality content on your site has indeed made me recognize the massive authority your site carries. Great posts and articles everywhere. Keep up the good work.

 14.   Nickolas Zabenko rašo:

  Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 15.   locksmith leicester rašo:

  I am 76 years old and my grandson bought me a laptop or is it a notebook ?!, so I can begin doing some thing with my time. I have too much time. (Folks appreciate it whilst your young)!!! So now I spend lots of time surfing. I hit the orange button by mistake and it said subscribe or some thing so now I believe I have subscribed !! Very good day to you.

 16.   cellulite reduction treatment rašo:

  I¡¯m delighted that I have observed this weblog. Finally anything not a junk, which we undergo extremely frequently. The website is lovingly serviced and saved up to date. So it must be, thank you for sharing this with us.

 17.   get rid of scars on face rašo:

  There’s lots of weird suggestions on the website, i notice it as I had been initially searching the net trying to find travel insurance.

 18.   buy projector rašo:

  Thanks for making the honest attempt to give an explanation for this. I feel very sturdy approximately it and would like to learn more. If it’s OK, as you reach more in depth knowledge, might you thoughts including more posts similar to this one with additional info? It will be extremely useful and useful for me and my colleagues.

 19.   projectors rašo:

  I’m sure that is just about the most vital information to me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is perfect, the articles is basically excellent : D. Good job, cheers

 20.   how to get rid of scars on face rašo:

  I love what youve done with the site.. Found the solution I was trying to find.. Thanks!

 21.   Marna Burruel rašo:

  Countries controlled by powerfull elites are not stupid. Democracies can be stupid, when they are controlled from time to time by non-leftists. Powerful elites in different countries understand the nature of power and the need to guide a mostly ignorant population, and so they are natural allies.

 22.   article submission sites rašo:

  Thank you for the information I was trying to find this piece and after reading this, extremely made the decision to get it!.

 23.   Maia Gremmels rašo:

  Theres a pattern developing in MLB. Since the years that the Yankees won the 3W.S. in a row, teams with little or no success are winning the Big One the following year.The DiamondbacksThe AngelsThe MarlinsThe Redsox end their cursed drought.The White SoxAll of this may point to the Cubs finally having that Next Year that Chicago has been talking about for 100 yrs now.Theyve already done something that, in my opinion, has broken the curse. SPENT THE $$$$$$. Thank You J. Hendry.The reason the Cubs have a shot at the pennant.Theyve not only added talent to all areas of the roster, but theyve renewed the spirit of Cubs fans by finally doing what it takes to be competitive.

 24.   offsite backup rašo:

  After i open your RSS feed it provides me with a bunch of garbled text, is the issue on my end?

 25.   offsite backup rašo:

  I needed to express Thank You for providing this information, youre doing a great job with the site…

 26.   how to create a website rašo:

  Straight to the point and well written! Why can’t everyone else be like this?

 27.   Create a website rašo:

  Great piece of information! May I reference part of this on my blog if I post a backlink to this webpage? Thx.

 28.   Lai Yerkovich rašo:

  2006-2008 were busts, no doubt, but 2009 looks like it has the makings of a good draft.

 29.   internet marketing companies rašo:

  It certainly does take bit to find great information like this. Thanks a lot.

 30.   offsite data storage rašo:

  Just great post! I’d never have discovered this by myself!

 31.   supplements rašo:

  I do believe this is certainly probably the most vital information personally. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The positioning style is ideal, the articles is actually excellent : D. Good job, cheers

 32.   Mikrobusy rašo:

  Thanks for your publication. I also feel that laptop computers have gotten more and more popular nowadays, and now are often the only kind of computer found in a household. It is because at the same time that they are becoming more and more economical, their computing power is growing to the point where they may be as robust as personal computers coming from just a few years ago.

 33.   Autobus Gdańsk rašo:

  Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you may take away me from that service? Thanks!

 34.   get backlinks rašo:

  Gotta like this forum!

 35.   auto insurance rašo:

  very nice publish, I actually love this web site, keep on it

 36.   Antler Suitcases rašo:

  In these days of austerity along with relative anxiety about running into debt, many people balk up against the idea of using a credit card in order to make purchase of merchandise or maybe pay for a trip, preferring, instead to rely on the tried plus trusted method of making settlement - cash. However, if you possess cash available to make the purchase completely, then, paradoxically, that’s the best time for you to use the credit cards for several good reasons.

 37.   Denese Schrupp rašo:

  You’d great good suggestions presently there. I did a search on the problem and located almost all individuals may agree with your blog. One thing we discovered had been candle making.

 38.   home credit loans rašo:

  I have not long ago going some sort of weblog, the info you actually produce on this site possesses made it simpler for myself extremely. Thank you for all of your current time period & perform.

 39.   prom dresses on sale rašo:

  Look online. A growing number of Web sites feature virtual fitting rooms, and a seemingly endless supply of affordable prom dresses, most of which can be shipped straight to your front door.

 40.   financial reform bill rašo:

  Thanks for making the trustworthy effort to talk about this. I think very robust about it and want to learn more. If it’s OK, as you gain more intensive knowledge, might you mind including extra articles similar to this one with additional information? It could be extremely useful and useful for me and my friends.

 41.   Spy gadgets rašo:

  I have been searching practically everywhere on news regarding this. Really thanks a lot.

 42.   Portable Vaporizer rašo:

  You made some nice points there. I did a search on the issue and found most individuals will go along with with your site.

 43.   make your dick bigger rašo:

  Thanks for your article. I also feel that laptop computers are becoming more and more popular nowadays, and now in many cases are the only form of computer employed in a household. The reason is that at the same time that they are becoming more and more economical, their processing power is growing to the point where they may be as strong as pc’s through just a few in years past.

 44.   Balenciaga outlet rašo:

  Hi, I just found your online web site by way of yahoo. Your own write-up is truly relevant to my entire life presently, as well as Ia’m really happy I came across your site.

 45.   vacation rentals bethany beach rašo:

  I found your blog on google. I thought most weblogs were tricky to rank. You must have some Google wizardry in here some place. Thank you for the article.

 46.   Delaware Adult Communities rašo:

  “I precisely wished to appreciate you yet again. I am not sure the things that I might have gone through without the actual hints shared by you on this topic. It absolutely was the troublesome difficulty in my circumstances, nevertheless taking note of your professional strategy you resolved it forced me to cry over delight. I’m just happier for the information and as well , hope you know what an amazing job you were doing training many others by way of your websites. I am certain you’ve never encountered any of us.”

 47.   free chat rooms rašo:

  When I get around to it I want to include the RSS feed of this website to my own readers. Even so I can not obtain the feed, does any individual have suggestions in where to find that? Will it really exist?

 48.   Philadelphia party bus rental rašo:

  Hi! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 49.   apple cider vinegar weight loss rašo:

  Heya, thank you really a lot for this post. I am interested in the design you are using. Could you send me an email?

 50.   magic tricks for beginners with cards rašo:

  We still cannot quite think that I could possibly come to be among those checking important points on your blog post. His dad and i are sincerely thankful for the generosity enchanting giving me possibility pursue our chosen profession path. Published you important information I became on your web-site.

 51.   Michelle rašo:

  My buddy including You grew to become exclusively covering your favorite pretty subject, they have oftentimes endeavouring as a way to demonstrate many people inappropriate. Companies perception within this happens to be excellent while in the things that suggestions I’m. I simply right away computer shipped my friend this informative to indicate they your personal spot. One time dismissing the symptoms your blog post I found myself reducing and will also be seeking out her in the past to master to learn to read your individual news!

 52.   viagra rašo:

  you are truly a just right webmaster. The website loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent task in this topic! Read this tabletki kamagra

 53.   quick car insurance rašo:

  We still cannot quite believe It was not respectable often be those staring at the important points available yuor web blog. My loved ones and so i are sincerely thankful for your own generosity plus for giving me possibility pursue our chosen profession path. Published info Manged to get from your very own web-site.

 54.   life insurance quotes rašo:

  so many offensive weapons gone: matsui, damon, bobby abreu, part time lefthanded pitching lover marcus thames

 55.   Strony www rašo:

  I reckon something genuinely special in this web site .

 56.   Chauncey Rotman rašo:

  I am glad to be one of many visitants on this great website (:, thankyou for putting up.

 57.   Webdesign Heidelberg rašo:

  Ich kenne einige Leute, die aus Kanadakommen. Eines Tages werde ich auch dorthin reisen Lg Daniela

 58.   plus size jumpers rašo:

  I’m surely which means that content to check out this. Here design of instruct you should be of course without having it be the most important issues false information may well over the a few other weblogs. Be thankful for ones utilizing a most popular doctor.

 59.   anal lick rašo:

  make money online

 60.   Lucrecia Drejka rašo:

  I added Google Reader to your site when I have spare time try to follow.

 61.   Plumber Sherman Oaks rašo:

  NON ! UN CHEVAL CA NE SE MANGE PAS !

 62.   uroda rašo:

  I really like examining and I think this website got some genuinely utilitarian stuff on it! .

 63.   bcaa rašo:

  wonderful post.Never knew this, thankyou for letting me know.

 64.   Scottsdale Vacation Rentals rašo:

  [...]that hollywood look without surgery[...]

 65.   Ezequiel Sangi rašo:

  Quite clear internet site , regards for this post.

 66.   bali rašo:

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to Kam naudinga lenkus sukiršinti su Lietuva? for more soon.

 67.   Lenore Handler rašo:

  Win your diablo 3 beta key here, 100% safe and it might be your only chance to get into the beta early !

 68.   injured workers rašo:

  it could be me it’s me but it seems like the page layout is a kinda half off the page. it might be my version of IE though. anyway

 69.   Maryetta Woskobojnik rašo:

  It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 70.   Best looking tiles rašo:

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 71.   Senuke X review rašo:

  I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

Rašyk komentarą

You must be logged in to post a comment.